موفقیت

دیدار با شما در بلندترین قله موفقیت

قدرت اعتماد به نفس

عمیق ترین ترس ما این نیست که ناتوان هستیم .

عمیق ترین ترس آن است که مابیش از اندازه نیرومندیم .نور ماست ,نه تاریکی مان که مارا میترساند.

ما از خودمان می پرسیم ,من که هستم که درخشان ,محشر, با استعداد و عالی باشم .

در واقع ,ما که هستیم که این چنین نباشیم.

تو فرزند خداوندی .

نقش کوچک بازی کردن تو خدمتی به دنیا نمی کند.

شانه خالی کردن در هیچ جا معنایی ندارد,درنتیجه ,دیگران از اینکه اطراف شما هستند احساس ناامنی نمیکنند.

ما زاده شده ایم تا عظمت خداوند را که در درونمان است آشکار سازیم.

این شکوه تنها بعضی از ما نیست ,بلکه در همه ما وجود دارد.

همین که به نور خودمان اجازه درخشیدن دهیم ,ناخودآگاه به دیگران اجازه می دهیم این کار را تکرار کنند.

وقتی که از ترس هایمان رهایی یاببیم ,وجودمان ,به طور خودکار,دیگران را آزاد می سازد.

نلسون ماندلا.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۴ساعت 15:27  توسط حسین برخوردار  |